posvetovalnica novo mesto

Preventivna dejavnost

Preventivno dejavnost za otroke in mladostnike izvajamo skozi delavnice, ki potekajo v razredu ali manjši skupini. Njihov namen je krepitev komunikacijskih veščin, učenje pozitivnega vzpostavljanja odnosov med vrstniki, spoznavanje sebe, učenje prepoznavanja in izražanja čustev in gradnja spoštljivih medsebojnih odnosov in iskanje kariernih poti.

Nove spretnosti in znanja pridobivajo skozi izkustveno učenje. Otroke im mladostnike spodbujamo k spodbujamo k pridobivanju novih izkušenj, razmišljanju in reflektiranju novih spoznanj.

Delavnice so namenjene osnovnošolcem in srednješolcem in se vsebinsko in so časovno prilagojene glede na potrebe skupine.

Pripravljene imamo sledeče sklope delavnic za učence in dijake:

  • UČENJE UČENJA
  • SOCIALNE VEŠČINE
  • ČUSTVENA PISMENOST
  • SAMOPODOBA
  • KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE
  • NADARJENI
  • NAČRTOVANJE KARIERE

Financiranje in sofinanciranje SCOMS

Poleg ustanoviteljice in glavnega financerja Mestne občine Novo mesto našo dejavnost sofinancira še 14 občin: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Škocjan, Šentjernej, Šentrupert, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.

Sodelovanje z drugimi institucijami

Sodelovanje z drugimi institucijami poteka kontinuirano, največkrat glede na potrebe v zvezi z obravnavanimi učenci in dijaki.

40 let posvetovalnice Nm

2024© Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Novo mesto

izdelava: abeone.si