posvetovalnica novo mesto

Izobraževalna dejavnost

Stiki strokovnih delavcev Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Novo mesto z otroki, starši, učitelji, vzgojitelji in svetovalnimi delavci iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol so priložnost za poglabljanje medsebojnega sodelovanja in soustvarjanja.

Organiziramo in vodimo različne izobraževalne programe za:

 • starše
 • učitelje
 • učence, dijake, študente
 • svetovalne delavce šol
 • ostalo zainteresirano javnost

Izvajamo:

 • predavanja za starše
 • predavanja za učitelje
 • seminarje za učitelje
 • pedagoške delavnice
 • strokovna srečanja za svetovalne delavce
 • šole za starše
 • skupine za starše
 • delavnice za učence, dijake

Vsebine naših izobraževalnih programov bogatijo znanje udeležencev in jim omogočajo

lastno samouresničevanje ter osebnostno rast.

Naša osnovna skrb ostaja optimalni razvoj posameznika in družbe.

Vsako leto načrtujemo dve do tri strokovna srečanja (posvet) s šolskimi strokovnimi delavci.

Sledimo željam in potrebam naših uporabnikov (predvsem šolskim svetovalnim delavcem). Srečanja so aktualna in tematska. Vsebino in goste izbiramo na osnovi predlogov, želja in potreb svetovalnih delavcev, ki nam jih posredujejo.

Gre za plačljivo storitev, aktualne cene so objavljene v ceniku.

Financiranje in sofinanciranje SCOMS

Poleg ustanoviteljice in glavnega financerja Mestne občine Novo mesto našo dejavnost sofinancira še 14 občin: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Škocjan, Šentjernej, Šentrupert, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.

Sodelovanje z drugimi institucijami

Sodelovanje z drugimi institucijami poteka kontinuirano, največkrat glede na potrebe v zvezi z obravnavanimi učenci in dijaki.

40 let posvetovalnice Nm

2024© Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Novo mesto

izdelava: abeone.si