posvetovalnica novo mesto

Naše poslanstvo in vizija

Glavno vodilo vseh zaposlenih v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Novo mesto je pomagati ljudem v stiski in jim pomagati do kvalitetnega življenja.

Prav zato delo v SCOMS temelji na temeljnem poslanstvu – individualnem svetovanju svetovancem (otrokom, mladostnikom, staršem in drugim), ki potrebujejo pomoč, svetovanje na pedagoškem, psihološkem in/ali socialnem področju.

Otroke in mladostnike iz naše ožje in širše regije, njihove starše, učitelje, vzgojitelje in vse, ki se bodo odločili, da poiščejo in izberejo pot do naše ustanove,  bomo sprejeli, jim prisluhnili, jih slišali, jih vodili, podpirali in skupaj z njimi soustvarjali možne rešitve.

Vizija je most med sedanjostjo in prihodnostjo in je hkrati izziv obstoječemu stanju v ustanovi. Zaposlene motivira, da skupaj usmerjamo dejavnost v želeno smer in proti želenim ciljem.

Financiranje in sofinanciranje SCOMS

Poleg ustanoviteljice in glavnega financerja Mestne občine Novo mesto našo dejavnost sofinancira še 14 občin: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Škocjan, Šentjernej, Šentrupert, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.

Sodelovanje z drugimi institucijami

Sodelovanje z drugimi institucijami poteka kontinuirano, največkrat glede na potrebe v zvezi z obravnavanimi učenci in dijaki.

40 let posvetovalnice Nm

2024© Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Novo mesto

izdelava: abeone.si