posvetovalnica novo mesto

Zaposleni

V Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Novo mesto je zaposlenih pet delavk: štiri strokovne delavke: psihologinja, pedagoginja, pedagoginja in sociologinja kulture in specialna pedagoginja ter poslovna sekretarka/računovodkinja.

Svetovalne delavke za določena področja dejavnosti:

Financiranje in sofinanciranje SCOMS

Poleg ustanoviteljice in glavnega financerja Mestne občine Novo mesto našo dejavnost sofinancira še 14 občin: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Škocjan, Šentjernej, Šentrupert, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.

Sodelovanje z drugimi institucijami

Sodelovanje z drugimi institucijami poteka kontinuirano, največkrat glede na potrebe v zvezi z obravnavanimi učenci in dijaki.

40 let posvetovalnice Nm

2024© Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Novo mesto

izdelava: abeone.si