posvetovalnica novo mesto

Prostovoljci

Srčnost, pomoč, ljubeznivost in gojenje čuta za sočloveka so vrednote, ki nas vodijo pri spodbujanju mladih, da se odločijo za prostovoljno delo v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Novo mesto.

Prostovoljno delo je namenjeno učencem – našim svetovancem. Prostovoljno delo je organizirano na šolah, ki jih obiskujejo osnovnošolski otroci, ali v naših prostorih.  

Ostale vsebine

Financiranje in sofinanciranje SCOMS

Poleg ustanoviteljice in glavnega financerja Mestne občine Novo mesto našo dejavnost sofinancira še 14 občin: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Škocjan, Šentjernej, Šentrupert, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.

Sodelovanje z drugimi institucijami

Sodelovanje z drugimi institucijami poteka kontinuirano, največkrat glede na potrebe v zvezi z obravnavanimi učenci in dijaki.

40 let posvetovalnice Nm

2024© Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Novo mesto

izdelava: abeone.si