posvetovalnica novo mesto

Rastoča knjiga

Rast Rastoče knjige Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Novo mesto

Rastoča knjiga je široko zasnovan slovenski kulturni in izobraževalni projekt, ki je nastal

na prehodu v novo tisočletje. V seznam Rastočih knjig po Sloveniji se je v letu 2017 vpisala tudi naša (takrat) Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto.

25. maja 2017 smo ob 40. obletnici praznovanja obstoja in delovanja s ponosom in veseljem »posadili drevo«, ki ponazarja Rastočo knjigo Posvetovalnice. Na eno od vej smo posedli glineno deklico, s simboličnim imenom Lučka.

Rastoča knjiga nas vseskozi spodbuja k pridobivanju novega znanja, negovanju vrednot in osebnostni rasti.

Zavedamo se, da nikoli nismo tako veliki, da ne bi mogli biti še večji. Naša vodilna misel ob otvoritvi Rastoče knjige je bila: »Z roko v roki gre lažje. Skupaj zmoremo skoraj vse.«

Tone Pavček je zapisal:

Rastoča knjiga je več kot knjiga;
je skrinja narodne zaveze;
je duh, ki se nad časom dviga; 
je zvezda stalnica: ljubezen.

Rastoča knjiga je široko zasnovan slovenski kulturni in izobraževalni projekt, ki je nastal na prehodu v novo tisočletje. Idejni oče Rastoče knjige je domačin, gospod Janez Gabrijelčič. V svetovnem merilu se tako Slovenci predstavljamo kot narod, ki želi s svojo kulturo prispevati v svetovno zakladnico. Projekt povezuje vse generacije Slovencev, ljudi različnih poklicev in interesov, ki bivajo v domovini in po svetu. Povezovanje, ki temelji na ljubezni in spoštovanju, pa je eden ključnih ciljev Rastoče knjige. Simbol slovenske Rastoče knjige predstavlja kip deklice, ki v naročju drži knjigo, simbol učenja, duhovnega bogatenja in nenehne rasti.

V seznam Rastočih knjig po Sloveniji se je v letu 2017 vpisala tudi naša Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto. Posvetovalnica za učence in starše je javni zavod in specializirana ustanova za opravljanje svetovalnih, preventivnih, vzgojno-izobraževalnih in raziskovalnih nalog s področja vzgoje in izobraževanja, ki so potrebne za celovito izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja. Na področju vzgoje in izobraževanja na osnovi znanstvenih spoznanj različnih ved, predvsem pa psihologije, pedagogike, defektologije, socialne pedagogike, socialnega dela ter drugih sorodnih strok, individualno ali s timskim pristopom v sodelovanju z otroki/mladostniki, njihovimi starši, učitelji, vzgojitelji in drugimi uporabniki naših storitev, soustvarjamo rešitve pri najzahtevnejših vprašanjih otrokovega celostnega razvoja (duševnega, čustvenega, socialnega in telesnega). S svojim delovanjem si prizadevamo v največji možni meri pomagati pri razvojnih, psihosocialnih, čustvenih, vedenjskih in učnih težavah ter mnogih kriznih in stresnih situacijah tako pri otrocih in mladostnikih kakor tudi znotraj njihovih družin in v družbi nasploh. Vseskozi delujemo tudi osveščajoče in preventivno. Ob aktivnem sodelovanju z vrtci, s šolami (osnovnimi in srednjimi), z raznimi društvi ter s številnimi sorodnimi zavodi (institucijami), želimo tudi v prihodnje aktivno prispevati k razvoju vzgojno izobraževalnega področja  in kvalitete bivanja ljudi v našem širšem in ožjem okolju, v katerem živimo in delujemo. 25. maja 2017 je naša Posvetovalnica za učence in starše praznovala in obeležila svojo 40. obletnico obstoja in delovanja. Tega dne smo ob praznovanju s ponosom in veseljem »posadili« tudi drevo, ki ponazarja Rastočo knjigo Posvetovalnice. Idejo za Rastočo knjigo v Posvetovalnici je z mano podelil dr. Janez Gabrijelčič, ki me je zgodaj spomladi v letu 2017 obiskal v delavni sobi in mi predstavil pomen in vlogo slovenske Rastoče knjige. Takoj sem vedela in začutila, da je to nekaj, kar sodi tudi v našo ustanovo in naše poslanstvo.  Po razmisleku in posvetu s kolektivom sem oblikovala idejno zamisel o podobi naše Rastoče knjige. Drevo naj bo, drevo, ki bo »raslo« in »živelo« do neskončnosti. Dijaki srednje lesarske šole v Novem mestu so mi pod mentorstvom svojega učitelja in ob podpori ravnateljice prišli naproti in izdelali leseno drevo. Na eno od vej smo posedli glineno deklico, ki jo je oblikoval domači umetnik. Deklico smo simbolično poimenovali Lučka. V svojem naročju pestuje knjigo, ki ji dajemo v naši ustanovi velik pomen, saj nam predstavlja simbol razvoja, učenja, znanja in nenehne rasti. V dveh letih je naše »drevo« že pošteno »pognalo« svoje korenine. Z Rastočo knjigo in »rastočim drevesom« smo postali še bogatejši. Rastoča knjiga nas namreč vseskozi spodbuja k pridobivanju novega znanja in negovanju vrednot. Zavedamo se, da nikoli nismo tako veliki, da ne bi mogli biti še večji. »Postanimo to, kar lahko in naredimo vse, kar zmoremo«, je naše vodilo in načelo. Prav vsak trenutek, vsak dan in skozi čas lahko naredimo nekaj dobrega. Želimo biti in ostati spodbuda in pobuda za dobro, lepo, koristno in vredno.

Poskrbeli bomo, da bo naše drevo pridno raslo še naprej in da bo vsako leto bogatejše za novo knjigo in novo misel. Vedno znova ga bomo negovali, krepili in razvijali medsebojno sodelovanje, spoštovanje in ljubezen. Vsako leto izberemo vodilno misel, ki ji sledimo in nas spremlja skozi celo leto. Zapišemo jo na knjižico, ki jo iz kartona naredimo sami in jo ob obletnici, v mesecu maju, položimo na vejo drevesa. Ob otvoritvi Rastoče knjige leta 2017 smo zapisali vodilno misel:  »Z roko v roki gre lažje. Skupaj zmoremo skoraj vse.« (zapisala Mateja) To je bil tudi moto našega prazničnega leta.

Leta 2018 smo na novo knjižico zapisali vodilno misel za leto 2018: »Ljubezen nas vodi, krepi in bogati. Vodi naše misli, krepi dejanja in bogati duha.« (zapisala Mateja)

Vodilna misel v letu 2019 pa nam je: » Človek, ki ne bere, nima nobene prednosti pred tistim, ki ne zna brati.« (avtor neznan; poiskala in zapisala Brigita)

Ob Rastoči knjigi pa smo v letu 2017 izdali tudi Abecedo odličnosti. Knjižico, na katero smo zelo ponosni, bogati jo razmišljanja, različni izdelki in likovne umetnije »naših« otrok, ki obiskujejo Posvetovalnico, nam zaupajo in verjamejo v naše poslanstvo. Prav zato ima knjižica še posebno vrednost, saj vsebuje same izdelke otrok, ki nas obiskujejo. Nastajali so v naši hiši, ob skupnih spodbudah in pobudah.

Projekt Rastoča knjiga pridno prerašča mednarodne meje in se razvija v mednarodni projekt Združene Rastoče knjige sveta, ki temelji na medsebojnem sodelovanju na področju kulture, znanosti in umetnosti. V svetovnem merilu se tako Slovenci predstavljamo kot narod, ki želi s svojo kulturo prispevati v svetovno zakladnico. S to plemenito in dobronamerno idejo vabi Rastoča knjiga vsakega posebej in vse skupaj prav vsak dan, vsako leto in celo našo prihodnost.

Sporočilnost Rastoče knjige je globoka, saj gradi odličnost na vseh ravneh človekovega delovanja, poudarja pomen knjige, kulture in znanja, ki so vodilo človekovega razvoja.

V mesecu maju, 29. 5.2018, smo se v Ljubljani v okviru velikega Festivala združenih Rastočih knjig sveta, z velikim veseljem in ponosom udeležili tudi predstavniki Posvetovalnice za učence in starše Novo mesto. Deklica z Rastočo knjigo nas je v letu 2018 še prav posebej nagovarjala in spodbujala k sodelovanju in negovanju ljubezni. Z veseljem smo sledili njenemu povabilu in bomo sledili tudi v prihodnosti.

Ostale vsebine

Financiranje in sofinanciranje SCOMS

Poleg ustanoviteljice in glavnega financerja Mestne občine Novo mesto našo dejavnost sofinancira še 14 občin: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kostanjevica na Krki, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Škocjan, Šentjernej, Šentrupert, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.

Sodelovanje z drugimi institucijami

Sodelovanje z drugimi institucijami poteka kontinuirano, največkrat glede na potrebe v zvezi z obravnavanimi učenci in dijaki.

40 let posvetovalnice Nm

2024© Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Novo mesto

izdelava: abeone.si